olo

Adwokat Aleksander Krysztofowicz

Kancelaria Adwokacka adwokata Aleksandra Krysztofowicza głównie koncentruje się na prawie procesowym w aspekcie prowadzenia procesu cywilnego (w tym gospodarczego), jak i karnego. W ramach prowadzonej działalności kancelaria reprezentuje przed właściwymi organami zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze. Obsługa prawna nie ogranicza się jedynie do problemów natury procesowej. Zdobyte doświadczenie (m. in. w jednej z wiodących polskich kancelarii prawniczych ) pozwala na zgłębianie i rozwiązywanie problemów prawa cywilnego i handlowego.

Kancelaria stawia sobie za cel przede wszystkim satysfakcję klienta wynikającą z rzetelnej i pełnej informacji. Powyższa zasada znajduje odzwierciedlenie w zakresie i sposobie realizacji zlecenia, jak również w kwestii wynagrodzenia, które każdorazowo ustalane jest indywidualnie ze zleceniodawcą.

Profesjonalizm oraz wysokie standardy etyczne wynikające ze Zbioru Zasad Etyki i Godności Zawodu Adwokata stanowią jedną z ważniejszych wytycznych w pracy kancelarii.

4mk- grafika